Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

 

Papadimosthenis Kornilios was born in Athens in 1950.

He studied architecture in Florence, mosaics in Ravenna (1972-1982).

Kornilios is representative of naive painting.

kornilios@outlook.com